ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടല്‍പ്പാലം മറ്റന്നാള്‍ തുറക്കും

55 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള പാലത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് ദ്വീപുകള്‍ ഉണ്ട്. നിര്‍മ്മാണ മേഖലയിലെ അത്ഭുതമെന്നാണു ലോകം ഈ പാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടല്‍പ്പാലം മറ്റന്നാള്‍ തുറക്കും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടല്‍പ്പാലം മറ്റന്നാള്‍ തുറക്കും. ഹോങ്കോങിനേയും മക്കായിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിനു 55 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമാണുള്ളത്.ഹോങ്കോങ്ങില്‍ തുടങ്ങി മക്കാവുവിലേക്കും സുഹായിയിലേക്കും രണ്ടായിപ്പിരിയുന്ന തരത്തിലാണു പാലം നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടായിരം കോടി ഡോളര്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ 9 വര്‍ഷം കൊണ്ടാണു പാലനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഘം പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തിയിരുന്നു.

Read More >>