അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി 100 അല്ല 112 ആണ് ഡയൽ ചെയ്യേണ്ടത്

തിരുവനന്തപുരം: അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊലീസിനെ വിളിക്കാൻ ഇനി മുതൽ 100നു പകരം 112 ആണ് ഡയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം...

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി 100 അല്ല 112 ആണ് ഡയൽ ചെയ്യേണ്ടത്

തിരുവനന്തപുരം: അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊലീസിനെ വിളിക്കാൻ ഇനി മുതൽ 100നു പകരം 112 ആണ് ഡയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

ഫയർഫോഴ്‌സിന്റെ നമ്പർ 101 ഉം അധികം വൈകാതെ പഴങ്കഥയാകും. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സേവനങ്ങൾക്കുളള 108, കുട്ടികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന 181 എന്നിവയും ഉടൻ എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. എല്ലാ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കും രാജ്യവ്യാപകമായി ഒറ്റ നമ്പർ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്

പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കാണ് സന്ദേശമെത്തുക. ജി.പി.എസ് വഴി പരാതിക്കാരന്റെ സ്ഥലം മനസിലാക്കാനാകും. അതത് ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ റൂം സെന്ററുകൾ വഴി കൺട്രോൾ റൂം വാഹനങ്ങളെ ഈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഉടനടി സേവനം കിട്ടും.

112 ഇന്ത്യ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കമാൻഡ് സെന്ററിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ആപ്പിലെ പാനിക് ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സെന്ററിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. സി ഡാക് ആണ് പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഏജൻസി. 6.18 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

Read More >>