സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

ഒന്നരലക്ഷം പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാനാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത്.

ഒന്നരലക്ഷം പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാനാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുടാപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വകാര്യ കണക്ഷനുകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജലജീവന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നീക്കം.

ദാരിദ്ര രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലുടെ ജലം സൗജന്യമാണെന്നാണ് പൈപ്പുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതിൻെറ കാരണമായി ജലവിഭവ മന്ത്രി പറയുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുടാപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധിപേര്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാലാകും.

Read More >>