കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടിന് നൃത്താവിഷ്‌ക്കാരം

ഡോ. രചിത രവി ആദ്യാവതരണം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മയിലെ നർത്തകരും കുണ്ഡലിനി പാട്ട് നൃത്തത്തിനൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുമെന്ന് ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മ ചെയർമാൻ ഗിരീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഗുരുദേവന്റെ ദൈവദശകം നൂറ് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ 1536 നർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മോഹിനിയാട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടിന് നൃത്താവിഷ്‌ക്കാരം

തൃശ്ശൂർ: ശ്രീനാരായണഗുരു രചിച്ച കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടിന് നൃത്താവിഷ്‌ക്കാരം ഒരുങ്ങുന്നു. ദൈവവദശകം കൂട്ടായ്മയുടെ സംരംഭത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ഡോ. രചിത രവിയാണ് നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ആടു പാമ്പേ, പുനം തേടു പാമ്പേ... എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് രചിത തന്നെയാണ് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നതും. യോഗാനുഭൂതിയിൽ ലയിച്ച് ഗുരുദേവൻ രചിച്ച ഈ പാട്ട് ഭാഷാലാളിത്യം കൊണ്ടും ഭാവപുഷ്ടികൊണ്ടും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കൃതിയാണ്.

ഡോ. രചിത രവി ആദ്യാവതരണം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മയിലെ നർത്തകരും കുണ്ഡലിനി പാട്ട് നൃത്തത്തിനൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുമെന്ന് ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മ ചെയർമാൻ ഗിരീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഗുരുദേവന്റെ ദൈവദശകം നൂറ് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവദശകം കൂട്ടായ്മ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ 1536 നർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മോഹിനിയാട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.


കലാമണ്ഡലത്തിലെ നൃത്തഅധ്യാപികയായ ഡോ. രചിത രവി 15 വർഷത്തിലേറെയായി മോഹിയാട്ടം രംഗത്തുണ്ട്. കേരളത്തിനകത്തും വിദേശത്തും ഒട്ടേറെ വേദികളിൽ മോഹിനിയാട്ടം രചിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ-സംസ്ഥാന സെമിനാറുകളിൽ നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങളും രചിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.