ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമങ്ങളാക്കും

'ഒരു ലക്ഷം ഡിജിറ്റല്‍ ഗ്രാമങ്ങള്‍ '

Published On: 2019-02-01T14:38:01+05:30
ഒരു ലക്ഷം ഡിജിറ്റല്‍ ഗ്രാമങ്ങള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കുമെന്നും മാർച്ചോടെ എല്ലാ വീടുകളും വൈദ്യുതികരിക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം.

വടക്കു-കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസത്തിന് 58,166 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് 21 ശതമാനം വർദ്ധനയാണിത്. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എൽ.പി.ജി. കണക്കഷനുകൾ എട്ട് കോടിയായി ഉയർത്തുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കുഴൂര്‍ വിത്സണ്‍

കുഴൂര്‍ വിത്സണ്‍

കവി, ബ്ലോഗര്‍, ഗ്രന്ഥകാരന്‍, മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ @ തത്സമയം ഓണ്‍ലൈന്‍


Top Stories
Share it
Top