സി.എ.എ: ഇത് വര്‍ഗീയത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ കോഴിക്കോട്ടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു

സി.എ.എ: ഇത് വര്‍ഗീയത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്

Story by
Next Story
Read More >>