തിമിംഗലങ്ങള്‍ ചത്ത് കരക്കടിഞ്ഞു

ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ നൂറ്റമ്പതോളം തിമിംഗലങ്ങള്‍ ചത്ത് കരക്കടിഞ്ഞു. സ്റ്റുവര്‍ട്ട് ദ്വീപിന്റെ കരയിലാണു ജീവന്‍ നഷ്ടമായ തിമിംഗലങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത്

തിമിംഗലങ്ങള്‍ ചത്ത് കരക്കടിഞ്ഞു

Read More >>