രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല പിന്നില്‍

ഹരിയാനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യവക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയും ദുഷ്യന്ത് ചൗത്താലയും ടിക് ടോക് താരം സൊണാലി ഫോഗട്ടും പിന്നില്‍. ആദംപൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലാണ്...

ഹരിയാനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യവക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയും ദുഷ്യന്ത് ചൗത്താലയും ടിക് ടോക് താരം സൊണാലി ഫോഗട്ടും പിന്നില്‍. ആദംപൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഫോഗട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. 

Story by

    Next Story