മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 50:50 സമവാക്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച്... ... ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ; അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്- LIVE UPDATES

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 50:50 സമവാക്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് സേന; ഹരിയാനയിലും ബിജെപിക്ക് ലീഡ് മഹാരാഷ്ട്ര (288) ബിജെപി-ശിവസേന : 163 കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 97 ...

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 50:50 സമവാക്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് സേന; ഹരിയാനയിലും ബിജെപിക്ക് ലീഡ്

മഹാരാഷ്ട്ര (288)

ബിജെപി-ശിവസേന : 163

കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി: 97

ഹരിയാന (90)

ബിജെപി: 43

കോൺ​ഗ്രസ്: 28

ജെജെപി: 11

Story by

    Next Story