ബിജെപിക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച ?; ഹരിയാനയിലും... ... ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്രയിലും മങ്ങൽ; അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി കോണ്‍ഗ്രസ്- LIVE UPDATES

ബിജെപിക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച ?; ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ലീഡ്


മഹാരാഷ്ട്ര (288) ബിജെപി-ശിവസേന : 155 കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി:79 ഹരിയാന (90) ബിജെപി:...

ബിജെപിക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച ?; ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ലീഡ്
 


മഹാരാഷ്ട്ര (288)

ബിജെപി-ശിവസേന : 155

കോൺ​ഗ്രസ്-എൻസിപി:79

ഹരിയാന (90)

ബിജെപി: 44

കോൺ​ഗ്രസ്: 29

ജെജെപി: 9

Story by

    Next Story