ഇന്ത്യയില്‍ മദ്യ ഉപഭോഗം കൂടുന്നതായി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന

2005 ല്‍ ഒരാളുടെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം 2.4 ലിറ്റര്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ 2016ലെ കണക്കു പ്രകാരം 5.7 ലിറ്ററായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇതില്‍ ഒരു പുരുഷന്‍ കുടിക്കുന്നത് 4.2 ലിറ്ററും, സ്ത്രീയുടേത് 1.5 ലിറ്ററുമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ മദ്യ ഉപഭോഗം കൂടുന്നതായി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന

ഇന്ത്യയില്‍ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കൂടി വരുന്നതായി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. 2005ലേതിനെക്കാള്‍ ഇരട്ടിയാണ് 2016 ലെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗമെന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2005 ല്‍ ഒരാളുടെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം 2.4 ലിറ്റര്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ 2016ലെ കണക്കു പ്രകാരം 5.7 ലിറ്ററായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇതില്‍ ഒരു പുരുഷന്‍ കുടിക്കുന്നത് 4.2 ലിറ്ററും, സ്ത്രീയുടേത് 1.5 ലിറ്ററുമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ മദ്യ ഉപയോഗം ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുകയാണെങ്കില്‍ 2025 ഓടെ ദക്ഷിണ പൂര്‍വ്വേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മദ്യ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിലാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ ജനസംഖ്യ കൂടുതലായ ചൈനയില്‍ മദ്യ ഉപഭോഗം താരതമ്യേന കുറവാണ്. 2025 ഓടെ ചൈനയില്‍ മദ്യ ഉപഭോഗത്തില്‍ കുറഞ്ഞ വര്‍ദ്ധനവ് മാത്രമെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നും കണക്കില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തിലും കാര്യമായ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 2005ല്‍ ഒരാള്‍ കുടിച്ചിരുന്നത് 5.5 ലിറ്ററായിരുന്നു. എന്നാലിത് 2010 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 6.4 ലിറ്ററിന്റെ വര്‍ദ്ധനവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

2016ലെ കണക്കു പ്രകാരം ലോകത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കാരണം 23 ലക്ഷം പേര്‍ ദിവസവും മരിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മദ്യത്തിന്റെ അമിത ഉപയോഗം 200 ഓളം രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നതായി വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മദ്യ ഉപയോഗത്തിന്റെ 27 ശതമാനവും കൗമാരക്കാരാണ്.

Story by
Read More >>