ചത്തീസ്ഗഢില്‍ 14 മാവോവാദികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നാഷ്ണല്‍ ഡസ്‌ക്: ചത്തീസ്ഗഢില്‍ സുരക്ഷാസേനയും മാവോവാദിളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 14 മാവോവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ചത്തീസ്ഗഢില്‍ 14 മാവോവാദികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നാഷ്ണല്‍ ഡസ്‌ക്: ചത്തീസ്ഗഢില്‍ സുരക്ഷാസേനയും മാവോവാദിളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 14 മാവോവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Story by
Read More >>