കൈരാന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപി പിന്നില്‍

വെബ്ഡസ്‌ക്: ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്നില്‍. പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയുളള രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളിന്റെ തബസൂം ഹസ്സനാണ് മുന്നില്‍. ഇപ്പോള്‍ ബിജെപിയുടെ...

കൈരാന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപി പിന്നില്‍

വെബ്ഡസ്‌ക്: ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പിന്നില്‍. പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയുളള രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളിന്റെ തബസൂം ഹസ്സനാണ് മുന്നില്‍.
ഇപ്പോള്‍ ബിജെപിയുടെ മൃഗങ്ക സിങ് പിന്നിലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Story by
Read More >>