ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരം: രാജ്‌നാഥ് സിങ്

വെബ്ഡസ്‌ക്: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് കേന്ദ്ര അഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ചോദ്യത്തരവേളയിലെ...

ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരം: രാജ്‌നാഥ് സിങ്

വെബ്ഡസ്‌ക്: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് കേന്ദ്ര അഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ചോദ്യത്തരവേളയിലെ അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയവെയാണ് മന്ത്രി ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതങ്ങളെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌.

Story by
Read More >>