ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ഭീഷണി; മാതൃഭൂമിക്ക് പരസ്യം നൽകുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിയെന്ന് ഭീമ ജുവല്ലേഴ്സ് 

കൊച്ചി: മീശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. മാതൃഭൂമിക്ക് പരസ്യം...

ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ഭീഷണി; മാതൃഭൂമിക്ക് പരസ്യം നൽകുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിയെന്ന് ഭീമ ജുവല്ലേഴ്സ് 

കൊച്ചി: മീശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. മാതൃഭൂമിക്ക് പരസ്യം നൽകരുതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ മാനിച്ച് മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിന് പരസ്യം നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് ഭീമ ജുവല്ലേഴ്സ് അറിയിച്ചു.

ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം


ഒരു മലയാളം ദിന പത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്യം നൽകിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ കുറെ അധികം പേർ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവ പൂർവം കാണുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ എവിടെ ഏതു പത്രത്തിൽ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ ഏജൻസിയാണ്. അവർ ആ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് വായനക്കാരുടെ എണ്ണത്തെയും പത്രത്തിന്റെ വിതരണ മേഖലകളെയും എല്ലാം ആസ്പദമാക്കി കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ്. പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ആസുത്രണം ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓണത്തെ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് പരസ്യ ഏജൻസി പത്രങ്ങൾക്കു മുൻ‌കൂർ നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭീമ 94 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ബഹുജന മനോവികാരത്തിനു ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി, സാമൂഹിക നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി പൊതു വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് ഭീമ പിന്തുടരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്‌ഠയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങളും വളരെ ഗൗരവപൂർവം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ ഏജൻസിയെ ഉടനടി അറിയിക്കുകയും. താൽകാലികമായി ഈ പത്രത്തിലേക്കുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്ന് ഭീമ ജുവല്ലേഴ്‌സ്

Story by
Read More >>