മഴ കനത്തതിനാല്‍ നാളെ എറണാകുളത്തെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി 

കൊച്ചി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എറണാകുളം​ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും വെള്ളിയാഴ്​ച അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന്​ കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സി.ബി.എസ്.ഇ,...

മഴ കനത്തതിനാല്‍ നാളെ എറണാകുളത്തെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി 

കൊച്ചി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എറണാകുളം​ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും വെള്ളിയാഴ്​ച അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന്​ കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്

പ്രഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളജുകൾക്ക് അവധിയില്ല. അവധിക്ക് പകരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിനം ആയിരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു.