സോളാര്‍ കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും നിയമോപദേശം തേടും

തിരുവനന്തപുരം: സോളാര്‍ കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലില്‍ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടും. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. സോളാര്‍...

സോളാര്‍ കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും നിയമോപദേശം തേടും

തിരുവനന്തപുരം: സോളാര്‍ കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലില്‍ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടും. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. സോളാര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് സരിതയുടെ കത്തും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ നിഗമനവും ശുപാര്‍ശയും ഉള്‍പ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അതിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള തുടര്‍ നടപടികളും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടുന്നത്.

സരിതയുടെ കത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതും സര്‍ക്കാരിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പീല്‍ അടക്കമുള്ള തുടര്‍ നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നീങ്ങും.

Read More >>