മലപ്പുറം പ്രസ് ക്ലബില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് അക്രമം; ചന്ദ്രിക ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

മലപ്പുറം: പ്രസ് ക്ലബില്‍ കയറി ആര്‍.എസ്.എസ് അക്രമം. പ്രസ് ക്ലബില്‍ കയറി ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചന്ദ്രിക ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഫുആദിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു....

മലപ്പുറം പ്രസ് ക്ലബില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് അക്രമം; ചന്ദ്രിക ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

മലപ്പുറം: പ്രസ് ക്ലബില്‍ കയറി ആര്‍.എസ്.എസ് അക്രമം. പ്രസ് ക്ലബില്‍ കയറി ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചന്ദ്രിക ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഫുആദിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചു. ഫുആദിന്റെ മൊബൈല്‍ പിടിച്ചു വാങ്ങി. ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രകടനത്തിനിടെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന ചിത്രം പകര്‍ത്തിയതാണ് മര്‍ദ്ദിക്കാനുള്ള പ്രകോപനം.

Read More >>