കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂരില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസ് വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

കണ്ണൂര്‍: സ്‌കൂള്‍ ബസ് വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.മട്ടന്നൂര്‍ പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യു.പി സ്‌കൂളിന്റെ ബസാണ് പഴശ്ശി വയലില്‍ മറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ ഇറക്കി...

കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂരില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസ് വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

കണ്ണൂര്‍: സ്‌കൂള്‍ ബസ് വയലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.മട്ടന്നൂര്‍ പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യു.പി സ്‌കൂളിന്റെ ബസാണ് പഴശ്ശി വയലില്‍ മറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ ഇറക്കി മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല.

Read More >>