വനിതാ ജയിലുകളില്‍ ബാലവിഹാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ ജയിലുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ബാലവിഹാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്‍, വനിതാ ജയിലുകളിലാണ്...

വനിതാ ജയിലുകളില്‍ ബാലവിഹാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ ജയിലുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ബാലവിഹാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്‍, വനിതാ ജയിലുകളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് വിയ്യൂര്‍ ജയിലിലേക്കും പദ്ധതി ആരംഭിക്കും. 14.5 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചിലവ്.

ജയിലുകള്‍ ആധുനീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണിത്. തടവുകാരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ ഇതിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത്. കൂടാതെ വയോജനങ്ങളായ വനിതാ തടവുകാര്‍ക്ക് ക്രെച്ചസും ആംബുലന്‍സ് സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്താനും ആലോചനയുണ്ട്.

കോട്ടയം ജില്ലാ ജയില്‍, മീനച്ചില്‍, വിയ്യൂര്‍, പീരുമേട് സബ്ജയിലുകള്‍, നെട്ടുകാല്‍ത്തേരി തുറന്ന ജയില്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അടുക്കളകള്‍ നവീകരിക്കും. തടവുകാര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ വിവിധ ജയിലുകളില്‍ വാഹനസൗകര്യം ഒരുക്കും. കൂത്തുപറമ്പ് ജയില്‍ കെട്ടിടം, മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കും. എല്ലാ ജയിലുകളിലും ഇ-ഫയല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനം-െഎ.എ.പി.എസ്. (ഇന്റേണല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസസിങ് സിസ്റ്റം ) ഏര്‍പ്പെടുത്തും.