നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം:രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യും

പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടു കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. രാജ്കുമാറിന്റെ ആന്തരികാവയങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല.

നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം:രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യും

പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടു കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. രാജ്കുമാറിന്റെ ആന്തരികാവയങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല.

Read More >>