ഒമാനിനില്‍ വിദേശികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു

വിദേശികളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 36.9 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്കും മലയാളികളുമാണ്. 36.8 ശതമാനമുള്ള ബംഗ്ലാദേശികളാണ് വിദേശികളിൽ രണ്ടാമത്. 2017ഡിസംബർ മുതലാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽകരണത്തിന് തുടക്കമായത്.

ഒമാനിനില്‍  വിദേശികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു

മസ്‌ക്കത്ത്: ഒമാനിലെ വിദേശികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശിവൽകരണ നടപടികളാണ് വിദേശി ജനസംഖ്യയിലെ കുറവിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒമാനിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 43.7 ശതമാനം വിദേശികളാണ്. 2015 ജൂലൈക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിദേശികളുടെ എണ്ണം ഒമാൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറയുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരവും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് വിദേശികളിൽ കൂടുതൽ.

വിദേശികളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 36.9 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്കും മലയാളികളുമാണ്. 36.8 ശതമാനമുള്ള ബംഗ്ലാദേശികളാണ് വിദേശികളിൽ രണ്ടാമത്. 2017ഡിസംബർ മുതലാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽകരണത്തിന് തുടക്കമായത്.

സ്വദേശിവത്കരണത്തിന് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മലയാളികളടക്കം വിദേശികളിൽ കൂടുതലായി തൊഴിലെടുക്കുന്ന 87 തസ്തികകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ വിസാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ആറുമാസത്തേക്ക് കൂടി തുടരാൻ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

സ്വദേശിവത്കരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താൻ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു .ഒമാനിലെ വ്യവസായമേഖലയിൽ 2017ൽ 32.5 ശതമാനമായിരുന്നു സ്വദേശിവത്കരണ തോത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 33 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. 2018ൽ 34 ശതമാനമായും ഈ വർഷം 35 ശതമാനമായും ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതി. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ സ്വദേശിവത്കരണം നാൽപ്പത്തിമൂന്നേ ദശാംശം ഒരു ശതമാനമാണ്. 2020 ഓടെ 44.1 ശതമാനമായി ഉയർത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം പരിണിത ഫലമായാണ് വിദേശികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വന്നിരിക്കുന്നത്.