മീഡിയ അക്കാദമി മാഗസിന്‍ പുരസ്‌ക്കാരം ഫാറൂഖ്‌കോളേജിന്

ഒന്നാം സമ്മാനമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്രോഫിയും 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് സമ്മാനിക്കുക

മീഡിയ അക്കാദമി മാഗസിന്‍ പുരസ്‌ക്കാരം ഫാറൂഖ്‌കോളേജിന്

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മികച്ച കലാലയ മാഗസിനുള്ള 2017-18ലെ കേരള മീഡിയ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരത്തിന് കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ്‌കോളേജ് മാഗസിൻ 'മറു' അർഹമായി. പൂക്കോട് ഗവ. വെറ്ററിനറി ആനിമൽ സയൻസ് കോളേജിന്റെ മാഗസിൻ 'കുളി പ്രത്യയ'ത്തിനാണ് രണ്ടാംസ്ഥാനം. കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽകോളേജിന്റെ മാഗസിൻ 'ഒരു ദുരാത്മാവിന്റെ പറ്റുപുസ്തകം' മൂന്നാംസ്ഥാനം നേടി.

ഒന്നാം സമ്മാനമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്രോഫിയും 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് സമ്മാനിക്കുകയെന്ന് മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആർ.എസ് ബാബു അറിയിച്ചു. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 15,000 രൂപയും ട്രോഫിയും നൽകുമ്പോൾ മൂന്നാംസ്ഥാനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുക 10,000 രൂപയും ട്രോഫിയുമാണ്. ജൂണിൽ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കും.

പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ തോമസ്‌ജേക്കബ്, ഡോ.പി.കെ.രാജശേഖരൻ, സാഹിത്യകാരി എസ്.സിതാര എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ധീരത, സമകാലികപ്രശ്‌നങ്ങളോടുളള തുറന്ന സമീപനം, വ്യക്തവും സമചിത്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവ ഫാറൂഖ്‌കോളേജ് മാഗസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതായി ജൂറി വിലയിരുത്തി. രൂപകല്പനയിലും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി.

കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുളള കോളേജുകളിലെ 2017-2018 ലെ മാഗസിനുകളാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചത്. അക്കാദമിയുടെ പുതിയ സംരംഭമായ സ്‌കൂൾ-കോളേജുകളിലെ മീഡിയ ക്ലബ്ബ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് മാഗസിൻ അവാർഡ്. കോളേജ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർമാർക്കായി മൂന്ന് മേഖലകളിലായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കാനും മീഡിയ അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read More >>