കലാലയങ്ങളിൽ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിസ്സംഗത വെടിയുക : എം എസ് എഫ് ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നാളെ

പ്രക്ഷോഭ റാലിയുടെ ഭാഗമായി ഖാദർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് തിരുത്തുക, മലബാർ മേഖലയിലെ പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ അവകാശ പത്രികയായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും.

കലാലയങ്ങളിൽ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിസ്സംഗത വെടിയുക : എം എസ് എഫ് ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നാളെ

കലാലയങ്ങളിലെ അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക, കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രവേശനത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ അവസാനിപ്പിക്കുക, സര്‍വകലാശാലകളിലെ പാര്‍ട്ടിവല്‍കരണം ഇല്ലാതാക്കുക, പി.എസ്.സി യുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എംഎസ്എഫ് ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രക്ഷോഭം സംഗമം നാളെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മിസ്ഹബ് കീഴരിയൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംപി നവാസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. സര്‍വകലാശാലകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും പാര്‍ട്ടി വല്‍കരണത്തിന്‍റെ ഏകാധിപത്യ ശൈലികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമൂഹം ഈ റാലിയിൽ അണിനിരക്കും.

ചലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രക്ഷോഭ റാലിയുടെ ഭാഗമായി ഖാദർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് തിരുത്തുക, മലബാർ മേഖലയിലെ പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ അവകാശ പത്രികയായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും.

എസ്എഫ് ഐ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില്‍ ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുക്കുമ്പോള്‍ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലീസിനും, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ ആകില്ലെന്നും എംഎസ്എഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും, എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലും, മടപ്പള്ളി കോളേജ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരവധി ക്യാമ്പസുകളില്‍ എസ് എഫ് ഐ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അണിനിരത്തി എംഎസ്എഫ് യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.മാർച്ചിൽ 5000ലധികം വ്ദ്യാര്ഥികള് പങ്കെടുക്കും

പ്രക്ഷോഭറാലി നളെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച് സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ സമാപിക്കും

Read More >>