കലാലയങ്ങളില്‍ സമരവും പഠിപ്പു മുടക്കും വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പഠനാവകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അവകാശമില്ല.

കലാലയങ്ങളില്‍ സമരവും പഠിപ്പു മുടക്കും വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: കലാലയങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച്, ഘെരാവോ, പഠിപ്പ് മുടക്ക് എന്നിവ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കലാലയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ റാന്നിയിലെ രണ്ടു സ്‌കൂളുകള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. സമരത്തിനോ പഠിപ്പു മുടക്കിനോ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കാനോ പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

പഠിക്കാന്‍ വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് മൗലികാവകാശമുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പഠനാവകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അവകാശമില്ല. കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് വിപരീതമായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുണ്ടായാല്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാം. പൊലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കലാലയത്തിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. പക്ഷേ സമാധാനപരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങള്‍ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മൂക്കിന്‍ തുമ്പില്‍ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന വിഖ്യാതമായ വാക്യത്തോടെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് അവസാനിക്കുന്നത്.

Next Story
Read More >>