അഞ്ചാം ബജറ്റില്‍ സഭയെ കൈയിലെടുത്ത് ഐസക്- ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

തത്സമയം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ എ. ജയമോഹന്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍

അഞ്ചാം ബജറ്റില്‍ സഭയെ കൈയിലെടുത്ത് ഐസക്- ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

Read More >>