ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ദൃശ്യങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുമുണ്ട്.

ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

തെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പൽ 'സ്റ്റെന ഇംപറോ'യുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. റോയിട്ടേഴ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുമുണ്ട്.

കപ്പലിലുള്ള 23 ജീവനക്കാരെയും കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന് കപ്പൽ കമ്പനി അധികൃതർ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടന്റെ എണ്ണക്കപ്പൽ ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നാലാം ദിവസമാണ്. ഇതുവരെ കപ്പലിലുള്ളവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

ജീവനക്കാർ കപ്പലിനകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. കൊച്ചി സ്വദേശി ഡിജോ പാപ്പച്ചൻ അടക്കമുള്ളവരെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. കപ്പലിലുള്ള 23 ജീവനക്കാരിൽ 18 ഇന്ത്യക്കാരാണുള്ളത്. മൂന്നുമലയാളികൾ കപ്പലിലുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എറണാകുളം സ്വദേശി ഡിജോ പാപ്പച്ചൻ കപ്പലിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല.

Story by
Read More >>