ഗവണ്‍മെന്റ് നടത്തിയ ആശാസ്ത്രീയ റോഡ് നിര്‍മാണവും ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് മാനേജ്‌മെന്റ് നടത്തിയ അശാസ്ത്രീയ മതില്‍ നിര്‍മാണവും മൂലം വെള്ളക്കെട്ട് നിറഞ്ഞ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ ഫുട്‌ബോള്‍ ഗ്രൗണ്ടായ മലബാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു കുളമായി മാറിയപ്പോൾ

Story by
Next Story
Read More >>