സിവിഎന്‍ കളരി എടക്കാട് തത്സമയം പത്രത്തിനുവേണ്ടി കാപ്പാട് ബീച്ചില്‍ നടത്തിയ കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ അഖില, ദീപ്തി എന്നീ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. എന്‍ പി ജയന്‍

Story by
Read More >>