പെരിയാര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വില്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തില്‍ ഭക്ഷണം തിരയുന്ന പന്നി. പെരിയാര്‍ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വ് ശബരിമല ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രം. ഫോട്ടോ: എന്‍.പി. ജയന്‍

Story by
Read More >>