സ്റ്റിഫന്‍ ഹോക്കിങിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വ്യാജ അവകാശവാദം

''ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഒരോ ആചാരവും ശാസ്ത്രത്തില്‍ ഊന്നിയിട്ടുളളതാണ്. നമ്മുടെ പൗരാണിക ജനതയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നേട്ടമാണ് വാസ്തവത്തില്‍ ആധുനിക ശാസ്ത്രം....

സ്റ്റിഫന്‍ ഹോക്കിങിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വ്യാജ അവകാശവാദം

''ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഒരോ ആചാരവും ശാസ്ത്രത്തില്‍ ഊന്നിയിട്ടുളളതാണ്. നമ്മുടെ പൗരാണിക ജനതയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നേട്ടമാണ് വാസ്തവത്തില്‍ ആധുനിക ശാസ്ത്രം. നമ്മുക്ക് പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങിനെ നഷ്ടമായി. ഐന്‍സ്റ്റീന്റെ E=mc^2 ക്കാള്‍ വലിയ സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.''


മുകളില്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ഇംഫാലില്‍ ഈ മാസം 16ന് തുടങ്ങിയ 105ാമത് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ പ്രസംഗിച്ചതാണ്.

#ISC2018 –Each and every custom and ritual of Hinduism is steeped in science; every modern Indian achievement is a continuation of our ancient scientific achievement. Even Stephen Hawking said, our Vedas might have a theory superior to Einstein’s law E=MC2. @moefcc @IndiaDST pic.twitter.com/QP9PbLElCd

— Dr. Harsh Vardhan (@drharshvardhan) March 16, 2018

Story by
Next Story
Read More >>