കൈക്കുഞ്ഞുള്ള അമ്മമാര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി പാടില്ലെന്ന് ബാലാവകാശകമ്മീഷന്‍

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം

കൈക്കുഞ്ഞുള്ള അമ്മമാര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി പാടില്ലെന്ന് ബാലാവകാശകമ്മീഷന്‍

തിരുവനന്തപുരം: കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻെറ ഉത്തരവ്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം. ഏപ്രില്‍ 23-നാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.