ഒരു ആഡംബരക്കുളി ആയാലോ...

ആമസോണിലെ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പത്തു ടൺ ഭാരം വരുന്ന സ്ഫടിക കല്ലുകൾ കൊത്തിയാണ് ഈ ബാത്ത് ടബ്ബ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ആഡംബരക്കുളി ആയാലോ...

ദുബൈ: കുളിയിൽ ഒരു ആഡംബരം. അതാണ് ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ ബാൽഡി നിർമ്മിച്ച ബാത്ത്ടബ്ബുകൾ. പൂർണമായും സ്ഫടികത്തിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാത്ത് ടബ്ബിന്റെ വില ഒരു മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഏഴു കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ.

ആമസോണിലെ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പത്തു ടൺ ഭാരം വരുന്ന സ്ഫടിക കല്ലുകൾ കൊത്തിയാണ് ഈ ബാത്ത് ടബ്ബ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രസീലിൽനിന്ന് ഇറ്റലിയിലെത്തിച്ച കല്ലുകൾ നൂറുകണക്കിന് കലാകാരൻമാർ ചേർന്നാണ് കൊത്തി ബാത്ത് ടബ്ബാക്കി മാറ്റിയത്.

റോസ്, വെള്ള, പച്ച നിറങ്ങളിൽ ബാത്ത് ടബ്ബുകൾ ലഭ്യമാണ്. രണ്ടടി ഉയരവും ആറടി നീളവുമുള്ള ഈ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഒരു സമയം മൂന്നുപേർക്ക് വരെ കിടന്ന് കുളിക്കാം. ദുബൈയിലാണ് ഈ ബാത്ത് ടബ്ബുകളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. സ്ഫടികത്തിന് രോഗങ്ങൾ സുഖമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് അറബിനാടുകളിലുള്ള വിശ്വാസം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ ഇവയ്ക്ക് മികച്ച മാർക്കറ്റുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മൂന്ന് തലമുറകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയാണ് ബാൽഡി. ഇതിനു മുമ്പും പല രൂപങ്ങളിലുള്ള ബാത്തടബ്ബുകൾ ബാൽഡി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read More >>